Regulamin Loterii Książkowej 2015

I. Postanowienia ogólne:

§1.

Regulamin określa zasady loterii książkowej (zwanej dalej LOTERIĄ), przeprowadzanej w trakcie 19 Targów Książki w Krakowie od 22 do 25 października 2015 r.  

§2.

Podmiotem organizującym LOTERIĘ jest Wydawnictwo eSPe (zwane dalej „organizatorem”).

§3.

Uczestnikiem LOTERII może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca swoje konto mailowe.

§4.

Dane osobowe, czyli  imię i nazwisko i konto mailowe, przekazane organizatorowi przez uczestników LOTERII, będą przez niego przetwarzane w celu:

  1. realizacji LOTERII,
  2. wyłonienia zwycięzców LOTERII,
  3. realizacji nagród.

Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia  odbiór nagrody, a tym samym udział w LOTERII. Każdy uczestnik LOTERII posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania lub usunięcia.

§5.

LOTERIA  trwać będzie od 22  do 25 października 2015 r. Losowanie nastąpi  25 października  2015 r. na stoisku C14 Wydawnictwa eSPe. Wynik losowania zostanie ogłoszony na stronie księgarni internetowej boskieksiazki.pl, należącej do Wydawnictwa eSPe, oraz na stronie Wydawnictwa eSPe na portalu Facebook.

II ZASADY KONKURSU

§6.

Przystępując do udziału w LOTERII, uczestnicy wyrażają zgodę na zasady określone w niniejszym regulaminie.

§7.

Warunkiem uczestnictwa w LOTERII jest:

  1. poprawne wypełnienie kuponu, który będzie rozdawany na Targach Książki w Krakowie,
  2. wyrażenie zgody na wykorzystanie przez Wydawnictwo eSPe podanego na kuponie adresu e-mail w celach marketingowych, w tym na wysyłanie informacji handlowych,
  3. dostarczenie wypełnionego kuponu na stoisko Wydawnictwa eSPe C14 do niedzieli, 25 października,  do godziny 16.00.

Kupony, które dotrą do organizatora po tym terminie nie będą uwzględniane w LOTERII.

§8.

Jedna osoba może wypełnić jeden kupon.

§9.

Dostarczenie wypełnionego kuponu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich zapisów niniejszego regulaminu oraz potwierdzeniem autentyczności danych wpisanych na kuponie.

§10.

Przekazane kupony wezmą udział w losowaniu, które wyłoni zwycięzcę LOTERII.

§11.

Wynik LOTERII zostanie ogłoszony w niedzielę, 25 października 2014 r. na stoisku Wydawnictwa eSPe. Wynik loterii z imieniem i nazwiskiem zwycięzcy zostanie również zamieszczony 26 października 2014 r. na stronie księgarni boskieksiazki.pl, należącej do Wydawnictwa eSPe

§12.

Zwycięzca LOTERII otrzyma zestaw książek o wartości 1000 zł. Informację o wygranej organizator prześle zwycięzcy na e-mail podany na zwycięskim kuponie. Książki zostaną wysłane do zwycięzcy kurierem przez organizatora na adres wskazany przez zwycięzcę w odpowiedzi na informację o wygranej.

§13.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu. Organizator nie ma obowiązku podawania przyczyny zmiany zapisów związanych z regulaminem.

§14.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel